USŁUGI

Oferujemy kompleksową obsługę

Wniosek o dofinansowanie

Krok 1

Wniosek

Otrzymanie dofinansowania to kluczowy krok do sukcesu projektu, jednak dla nas nie sztuką jest napisanie projektu, który otrzyma dofinansowanie, a sztuką jest napisanie projektu, który oprócz otrzymania dofinansowania, nie będzie problematyczny w realizacji. Znamy wiele przypadków, kiedy nierzetelne firmy consultingowe sporządziły wnioski o dofinansowanie, które okazały się niemożliwe do realizacji np. ze względu na zbyt wysokie do osiągnięcia rezultaty projektu. Pracując nad Państwa projektem zawsze patrzymy na niego pod kątem bezpiecznej realizacji.
Krok 1

Krok 2

Opis

Wiemy, iż dla większości Państwa język projektów unijnych to niezrozumiała nowomowa, jednak dla nas to standard. Sporządzając część opisową wniosku, zawieramy w niej nie tylko opis problemu i zaplanowanych działań, ale również zapisy wymagane przez dokumentację konkursową i ponad 1500 stron różnorakich wytycznych i zaleceń. Wiemy, na jakie słowa klucze zwracają uwagę oceniający, jakie formuły powinny znaleźć się we wniosku. Zlecając nam przygotowanie wniosku macie Państwo pewność, że znajdzie się w nim wszystko, czego wymaga instytucja finansująca.
Krok 2

Krok 3

Budżet

Przy tworzeniu budżetu obowiązuje szereg zasad i wytycznych, których naruszenie skutkuje odrzuceniem projektu. Budżet musi przewidywać wszystkie koszty niezbędne do realizacji projektu, dlatego naszym celem jest takie sporządzenie wniosku, żeby uczelnia czy inny beneficjent nie musiał dokładać ze środków własnych. Dzięki temu, iż wiemy, np. kiedy stosować stawki jednostkowe, jakie wydatki nie mogą być ponoszone w ramach kosztów bezpośrednich. Budżet przez nas stworzony pozwoli na efektywną realizację projektu.
Krok 3

Krok 4

Załączniki

Dokumentacje konkursowe wymagają złożenia wielu załączników, których brak bądź złe wypełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Doświadczenie nauczyło nas, że nawet z pozoru najmniej istotny załącznik jest tak samo ważny, jak najważniejsza część wniosku. Korzystając z naszych usług Państwa uczelnia ma pewność, że wszystkie załączniki będą dołączone i właściwie opisane.
Krok 4

Analiza potrzeb i możliwości

Formalności