USŁUGI

Oferujemy kompleksową obsługę

Realizacja projektu

Krok 1

Projekt

System realizacji projektów nie jest jasny i przejrzysty, stwarza wiele zagrożeń, które potencjalnie mogą stwarzać negatywne konsekwencje finansowe dla Państwa instytucji. Bierzemy odpowiedzialność za projekty, które napisaliśmy, dlatego chcemy pomagać Państwu je z sukcesem realizować.
Krok 1

Krok 2

Rekrutacja personelu

Dobry personel jest jedną ze składowych sukcesu projektu. Kierownik projektu nie tylko powinien mieć doświadczenie w zarządzaniu, ale przede wszystkim znać wszystkie niezbędne wytyczne i rozumieć mechanizm funkcjonowania projektu, by uniknąć niekwalifikowalności. Dlatego oferujemy Państwu wsparcie w rekrutacji i sprawdzeniu kadry projektowej pod kątem wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektu. Zrekrutowaliśmy ponad 50 kierowników projektu, którzy współpracowali z większością polskich uczelni, dlatego możemy wziąć odpowiedzialność za dobór personelu.
Krok 2

Krok 3

Wybór wykonawców

Wybór wykonawców jest jedną z najbardziej ryzykownych czynności w projektach. Błędnie przeprowadzone procedury zapytań ofertowych czy PZP narażają Państwa uczelnie na duże koszty własne. Oferujmy Państwu pomoc na każdym etapie procedur od sporządzenia dokumentów po podpisanie umowy. Nasze doświadczenie gwarantuje Państwu, że procedury zostaną przeprowadzone prawidłowo, a Państwa uczelnia nie poniesienie dodatkowych kosztów związanych z projektem.
Krok 3

Krok 4

Rozliczenie projektu

Wniosek o płatność to szereg wymagań i wytycznych, zarówno oficjalnych z dokumentacji, jak również nieoficjalnych, które są znane tylko opiekunom projektów z danej instytucji. Od poprawności wniosków o płatność zależy, jak szybko uczelnia otrzyma środki na konto i czy zostanie utrzymana płynność w projekcie. Możemy pomóc Państwu w sporządzaniu wniosków lub jego sprawdzeniu.
Krok 4

Krok 5

Kontrole

Kontrola to zawsze najbardziej stresujący moment w okresie realizacji projektu. Zespoły kontrolujące przy czynnościach kontrolnych posługują się nie tylko znanymi wszystkim wymaganiami, ale często odwołują się do interpretacji, wytycznych i pism poszczególnych instytucji, które nie zawsze są publikowane. Oferujmy Państwu pomoc w przygotowaniu dokumentacji, jak również obecność podczas samych czynności oraz pomoc do momentu formalnego zakończenia kontroli.
Krok 5

Formalności

Projekt od A do Z