USŁUGI

Oferujemy kompleksową obsługę

Formalności

Krok 1

Formalności

Dla wielu z Państwa Projekt UE = Formalności. I to prawda. Każdy, kto zetknął się z realizacją projektów wie, że formalności i niezliczone dokumenty to projektowy chleb powszedni, zarówno na etapie aplikowania, jak i realizacji. Dlatego oferujemy Państwu pakiet usług, które pozwolą na skoncentrowaniu się na merytoryce projektu.
Krok 1

Krok 2

Ocena wniosku o dofinansowanie

Nie zawsze nasze projekty otrzymują dofinansowanie, gdyż nie zależy to tylko od nas, ale też od bardzo subiektywnej oceny eksperta. Ale do nas należy, by projekt, na który uczelnia bądź naukowiec poświęcił czas, był sprawiedliwie oceniony. Dlatego nie wahamy się używać dostępnych środków i metod w dążeniu do sprawiedliwej oceny, poprzez przeprowadzenie całej procedury odwoławczej.
Krok 2

Krok 3

Negocjacje

Często członkowie komisji oceniających projekty zmuszają wnioskodawców do znaczących zmian w projekcie, czy to w budżecie, czy w opisie działań, co może uniemożliwić realizację projektu przez uczelnię. Jeżeli się z tym Państwo nie zgadzacie, nasz zespół przystępuje w Państwa imieniu do negocjacji, których celem jest zachowanie zapisów projekt umożliwiających prawidłową i bezpieczną jego realizację.
Krok 3

Krok 4

Podpisanie umowy

W ramach tej usługi pomagamy uczelni bądź naukowcom przygotować wszystkie niezbędne załączniki, oświadczenia i inne dokumenty, których wymaga instytucja finansująca. Podpisanie umowy to także szereg ważnych decyzji np. odnośnie sposobu zabezpieczenia projektu, czy wyboru formy finansowania. Przykładowo, bez rozsądnego harmonogramu płatności nie jest możliwe zachowanie płynności w projekcie. Jesteśmy po to, żeby Państwu pomóc przejść przez ten proces szybko i pomóc w dokonaniu właściwych wyborów.
Krok 4

Krok 5

Dokumentacja projektu

Naukowiec czy przedstawiciel administracji uczelni nie musi wiedzieć, jakie są konieczne oświadczenia przy zatrudnieniu personelu, czy jak musi być przeprowadzone zapytanie ofertowe, by całość zamówienia była kwalifikowana. Nasz zespół bierze odpowiedzialność za przygotowanie dokumentów niezbędnych do sprawnej realizacji projektu, takich jak regulaminy, umowy, oświadczenia.
Krok 5

Wniosek o dofinansowanie

Realizacja projektu