ZAPYTANIAOFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie usług szkolenia uczniów uczestniczących w projekcie „Kompetentni uczniowie w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie”

z dnia 25.01.2021 r. Project Hub Sp. z o.o jako Partner projektu zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego na szkolenia dla Uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.

Data końcowa złożenia ofert 03.02.2021 godzina 12.00.

Data składania ofert:

Dokumenty do pobrania: