ZAPYTANIAOFERTOWE

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku w sprawie zamówienia na dostarczenie usług szkolenia uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Brzostowie”

Project Hub Sp. z o. o. jako Partner projektu zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego na szkolenia dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Brzostowie”

Data składania ofert: 07.04.2021 godzina 13.00.

Data składania ofert:

Dokumenty do pobrania: