WYNIKIWYSZUKIWANIA

Wojewodztwo: Zachodniopomorskie

„Aktywna integracja w Gminie Goleniów”

Celem projektu „Aktywna integracja w Gminie Goleniów” Nr RPZP.07.01.00-32-K414/17 jest aktywizacja społeczno- zawodowa 80 osób (54kobiety, 26 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w

czytaj dalej →