WYNIKIWYSZUKIWANIA

Wojewodztwo: Świętokrzyskie

Świętokrzyskie województwem aktywnych rodziców!

Projekt „Świętokrzyskie województwem aktywnych rodziców!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.1.1.

czytaj dalej →

„Aktywnie ku zatrudnieniu”

Tytuł projektu: „Aktywnie ku zatrudnieniu”   Nazwa beneficjenta: PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.   Źródło finansowania:

czytaj dalej →

Kształcenie zawodowe na sześć!

Tytuł projektu: „Kształcenie zawodowe na sześć!” Nazwa beneficjenta: Lider projektu- POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, ul. Koniecpolska 40, 29-100

czytaj dalej →

„Wsparcie w powrocie na rynek pracy”

Tytuł projektu → „Wsparcie w powrocie na rynek pracy” Nazwa beneficjenta → PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Źródło finansowania → Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj dalej →

„Nowe kwalifikacje- nowe możliwości”

Projekt „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.3:

czytaj dalej →

„Nowe kwalifikacje- większe możliwości”

Projekt „Nowe kwalifikacje- większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.3:

czytaj dalej →

„Aktywy Rodzic!”

Projekt „AKTYWNY RODZIC!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.1.1. Głównym celem

czytaj dalej →