Projekty
Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim
Powrót do wszystkich projektów
O projekcie

logotyp kuj-pom

Dzięki udziałowi w projekcie można zyskać:
• bezzwrotną pomoc finansową, udzielaną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 400,00 zł,
• udział w szkoleniach, doradztwie pomagającym założyć działalność gospodarczą,
• bezzwrotną pomoc wypłacaną miesięcznie (max. do 12 miesięcy) w kwocie 1750,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
• usługi szkoleniowo – doradcze o charakterze specjalistycznym,
• usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu.

Kontakt: uminska@projecthub.pl, kosciukiewicz@projecthub.pl, tel. 537 676 568,
Biuro projektu: ul. Piernikarska 6 lok.13, Toruń, godz. otwarcia biura: 09:00 – 14:00.
Lider projektu: Project Hub sp. z o.o.
Partner: Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców Lewiatan
Wartość projektu: 1.871 430,00 zł, wkład UE: 1 587 043,50 zł

Koordynator projektu: Agnieszka Umińska, Karolina Kościukiewicz

Cel projektu: stworzenie 44 miejsc pracy w woj. kujawsko – pomorskim w poprzez przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej 40 kobietom w wieku powyżej 29 lat, zamieszkującym powiaty: aleksandrowski, inowrocławski i toruński.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu to:
• Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 44
• Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 40
Grupa docelowa to kobiety w wieku powyżej 29 r.ż. z woj. kujawsko – pomorskiego z powiatów: aleksandrowskiego, inowrocławskiego i toruńskiego, osoby bezrobotne i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Dokumenty
Aktualności
21.12.2017

Lista wniosków wyłonionych do wsparcia pomostowego

Poniżej zamieszczamy listę wniosków ze wskazaniem wyłonionych do wsparcia pomostowego finansowego w ramach projektu “Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”.   Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę wniosków ze wskazaniem wyłonionych do wsparcia pomostowego finansowanego w ramach projektu”Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim. Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną listę wniosków – nr 2 […]

Więcej
21.12.2017

Lista wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim,inowrocławskim i toruńskim”

Poniżej zamieszczamy wyniki wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach projektu “Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”. Poniżej zamieszczamy zaktualizowane wyniki wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego w ramach projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”.  

Więcej
23.10.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE na wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej

Czas naboru: od 07.11.2017 r. do 20.11.2017 r. Przedmiot naboru: 1. Biznes plan wraz z załącznikami 2. Wniosek o wsparcie pomostowe Kto może złożyć wniosek: 1. Uczestniczki projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”, które ukończyły wsparcie szkoleniowo – doradcze. 2. Uczestniczki spełniające kryteria udziału w projekcie – posiadające status osoby bezrobotnej […]

Więcej
17.10.2017

Wyniki I i II etapu rekrutacji do projektu „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim”.

Poniżej zamieszczamy wyniki z procesu rekrutacji do projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorczości kobiet w powiatach aleksandrowskim, inowrocławskim i toruńskim” – listę rankingową formularzy zgłoszeniowych. Lista rankingowa po I i II etapie rekrutacji znajdują się w poniższych linkach: • Lista rankingowa po I i II etapie rekrutacji W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu: Agnieszka Umińska […]

Więcej
Wpisz szukane hasło i wciśnij Enter