NASZEPROJEKTY

„Klucz do kompetencji-program podniesienia kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”

Project Hub Sp. z o.o. jako partner w projekcie: „Klucz do kompetencji-program podniesienia kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno” zaprasza do złożenia WYCENY na usługę dostarczenia testów psychologicznych badających potrzebę, predyspozycje zawodowe oraz możliwości edukacyjno-zawodowe uczniów. Przedmiot zamówienia, wymagania odnośnie wykonawców oraz sposób składania ofert znajdują się w zapytaniu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Termin składania ofert – do dnia 04-12-2017 do godziny.12.00.