Aktualności
Sprawdź, co u nas słychać

Ostateczne wyniki naboru wniosków o przyznanie wsparcie finansowego na założenie działalności gospodarczej

Zakończyliśmy ocenę wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej w projekcie „Mój biznes – wsparcie przedsiębiorczości w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim”. W dniach 10-11.05.2018 r. Komisja Oceny Wniosków oceniła wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożone przez 43 uczestników projektu. Do dalszego etapu realizacji projektu zakwalifikowanych zostało 35 uczestników projektu, którzy są rekomendowani przez KOW do otrzymania dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego. Na liście rezerwowej znalazło się 2 osoby, natomiast na liście wniosków odrzuconych – 6. Żaden z uczestników nie skorzystał z możliwości odwołania się od decyzji KOW. Poniżej zamieszczamy Ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do udzielenia dotacji inwestycyjnej, listę rezerwową wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz listę odrzuconych wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej.

Ostateczna lista rankingowa – dotacja inwestycyjna

Ocenie poddane zostały również wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Do przyznania tego wsparcia Komisja zarekomendowała 35 osób, które otrzymały dotację inwestycyjną, 7 wniosków znalazło się na liście rezerwowej, natomiast jeden wniosek nie spełniał wymaganych kryteriów i został odrzucony przez Komisję. Poniżej zamieszczamy Ostateczną listę wniosków zakwalifikowanych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego, listę rezerwową wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz listę odrzuconych wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Ostateczna lista rankingowa – podstawowe wsparcie pomostowe

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy pomyślnie przeszli ten etap realizacji projektu.

Wszystkie aktualności
Wpisz szukane hasło i wciśnij Enter