NASZEAKTUALNOŚCI

Pierwsze miejsce dla naszego klienta

 

Dzięki wspólnej pracy z Zespołem Szkół Menadżerskich nasz projekt finansowany z EFS,  w konkursie na wsparcie szkolnictwa zawodowego w Województwie Kujawsko Pomorskim zdobył największą liczbę punktów w konkursie. Z 1 pozycji projekt został zakwalifikowany do negocjacji. Podczas gdy projekt Urzędu Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego uplasował się na 2 miejscu.

Dzięki realizacji projektu Zespół Szkół Menadżerskich doposaży pracownie kształcenie zawodowego za kwotę ok 200 tyś zł. Dodatkowo uczniowie i nauczyciele zdobędę unikalne na rynku pracy umiejętności. W projekcie zrealizujemy kursy :  CISCO Certifed Network Associate, Obłsuga dukarek 3D oraz wiele innych.