NASZEAKTUALNOŚCI

1 750 000 mln zł dla mieszkańców dwóch gmin w województwie dolnośląskim

Pozyskaliśmy 1 750 000 mln z EFS dla mieszkańców dwóch gmin w województwie dolnośląskim.  Jeden z naszych projektów zdobył 1 miejsce, wyprzedzając 22 inne projekty. Oba projekt będą finansowane w ramach działania 9.1.1 RPO woj. Dolnośląskiego.

Dzięki realizacji projektów, aż 110 osób z terenu Gminy Wisznia i Żmigród będzie mogło skorzystać z ciekawych i efektywnych oraz dopasowanych do indywidualnych potrzeb form pomocy.

Projekty, które dzięki dobrej współpracy z przedstawicielami gmin stworzyliśmy, są elastyczne, atrakcyjne i potrzebne. Pisząc projekty, chcieliśmy by nie były to kolejne, standardowe i dobrze znane formy pomocy tylko coś co będzie przyciągało wiele osób.